Wunderglaube als Kulturkritik? Strategien der Umwertung in C.Th. Dreyers Ordet (1955)

Kulturkritik i efterkrigstidens danske litteratur, kunst og film
Internationale Konferenz, Europa-Universität Flensburg, 8.12.2016